ZAANGAŻOWANIE

INŻYNIERIA KLUCZEM DO WYNIKÓW

Naszą misją jest podnoszenie wydajności łańcucha dostaw naszych Klientów. Optymalizacja procesu logistycznego z uwzględnieniem wszelkich ograniczeń, zarządzanie procesami operacyjnymi i administracyjnymi oraz tworzenie planów bezpieczeństwa: to jest to, co specjaliści GEFCO dostarczają Państwu każdego dnia.

 

ZAPLANUJ SWÓJ TRANSPORT

GEFCO cieszy się zaufaniem swoich Klientów ze względu na kompleksową analizę ich wymagań oraz posiadane kompetencje.

Tworzymy standardowe, a także dopasowane do wymagań Klienta, „szyte na miarę” rozwiązania dzięki doświadczeniu naszego zespołu, który zarządza całym procesem logistycznym, kładąc tym samym szczególny nacisk na optymalizację łańcucha dostaw i kosztów.

REORGANIZACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH: CODZIENNE WSPARCIE

Każdego dnia i dla każdego planu transportowego, specjaliści GEFCO analizują najlepsze rozwiązania optymalizacji procesów i kosztów oraz dostosowują je wspólnie z zespołami operacyjnymi Klientów, odpowiadając w ten sposób na ich wymagania. Nasi pracownicy starają się zapewnić Klientom korzyści wynikające z zysków jakie niesie połączenie wspólnych zasobów (transport drogowy, morski, lotniczy lub kolejowy) oraz magazyny.

PARTNER 4PL, TWORZENIE KORZYŚCI NA KAŻDYM ETAPIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

W wyniku naszego dużego doświadczenia w zarządzaniu łańcuchem dostaw pojazdów gotowych, GEFCO 4PL opracowało rozwiązania dla producentów, których celem jest ścisły nadzór nad całością łańcucha dostaw.

  • Całość zagadnień związanych z łańcuchem dostaw,
  • Tworzenie planów transportowych,
  • Optymalizacja procesów logistycznych opartych na współpracy wyspecjalizowanych zespołów
  • Przekształcanie i optymalizacja łańcucha dostaw (rozwój narzędzi informacyjnych),
  • Monitorowanie wydajności (Track & Trace, zarządzanie wydarzeniami, ustalanie i stosowanie się do wskaźników efektywności).

WZROST KONKURENCYJNOŚCI KLIENTÓW DZIĘKI NASZYM PROCESOM OPERACYJNYM

Jakość świadczonych usług na każdym etapie łańcucha dostaw jest kluczowym czynnikiem, który zwiększa przewagę konkurencyjną Klientów. By oferować usługi na najwyższym poziomie, GEFCO opracowało i wprowadziło procedury dotyczące jakości, które są ściśle przestrzegane w każdym z naszych oddziałów na całym świecie. Narzędzia do zarządzania jakością wykorzystywane są w codziennej pracy, tak by zapewnić ciągły wzrost produktywności wszystkich Klientów. Nasze działania z zakresu jakości monitorowane są przez specjalistyczny system zarządzania.

Efektywnie wprowadzamy normy, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przez naszych Klientów.

GEFCO powszechnie wykorzystuje wewnętrzne standardy dla najlepszych praktyk: 400 z naszych standardów gwarantuje taki sam poziom jakości usług świadczonych na całym świecie. Wewnętrzne i zewnętrzne audyty weryfikują czy wszystkie normy są odpowiednio stosowane.

ŚLEDZENIE TRANSPORTÓW I PRZESYŁEK

Ponieważ jakość łańcucha dostaw opiera się na przepływie informacji w czasie rzeczywistym, GEFCO zapewnia swoim Klientom skuteczne narzędzia do śledzenia przesyłek.

Wzajemnie połączone systemy przesyłają w czasie rzeczywistym informację o przepływie towaru uwzględniając czas odbioru i dostawy, czas przejazdu, terminowość oraz potwierdzenie dostawy na każdym etapie transportu.

Stały monitoring przepływów
Nasze zintegrowane systemy wykorzystują płynność wymiany informacji pomiędzy różnymi ogniwami
łańcucha dostaw.

Narzędzia monitoringu przepływów dostosowane do wymagań użytkownika: GEFC@nnect i Automotive Portal.

Więcej informacji na stronie gefco.net

Dla naszych Klientów wprowadzamy specjalistyczne platformy, min., e-catalogue czyli biznesowe narzędzie służące do zamawiania indywidualnych usług dla pojazdów prywatnych i komercyjnych.