Dostępność

Transport kolejowy

Konkurencyjne i przyjazne środowisku rozwiązania dla długotrwałego transport

Czy szukają Państwo skutecznych odpowiedzi na złożone zagadnienia transportowe, jak pokonywanie wielkich odległości, obsługa zatłoczonych obszarów, przewóz znacznych ilości, ciężkiego sprzętu, surowców?

Czy chcą Państwo połączyć działalność gospodarczą z zaangażowaniem w ochronę środowiska, w celu stworzenia trwałej wartości? Zapewniamy proekologiczne, konkurencyjne rozwiązania kolejowe i oferujemy dostęp to głównych strategicznych magistrali kolejowych miedzy Europą, Chinami i Rosją.

Łączenie głównych klastrów!

Strategiczne trasy kolejowe: Azja, Europa, i obszar 1520*

Dynamika rynku w Chinach i w Rosji, jak też dynamika nowych Jedwabnych Szlaków wymaga nowych rozwiązań w transporcie i logistyce. W odpowiedzi na te wyzwania rozszerzyliśmy naszą działalność biznesową w Rosji i w Azji Środkowej i oferujemy międzykontynentalne rozwiązania kolejowe na bazie największej rosyjskiej sieci kolejowej w sensie wielkości i gęstości i radzimy sobie ze złożonością regionu Europejskiego. Dzięki naszym przewozom motoryzacyjnym możemy oferować konkurencyjne rozwiązania transportowe dla dowolnego rodzaju projektu kolejowego.

Nasze kolejowe ścieżki handlowe:
•    Europa <–> Azja: Jedwabny Szlak
•    Europa <–>1520
•    1520 <–> Azja
•    Intra 1520
•    Intra Europa
* Strategiczna strefa Russia & 1520 została nazwana od regionu geograficznego, wykorzystującego  połączoną sieć kolejową o pojedynczym rozstawie szyn (1.520 mm).

Jedwabny Szlak: innowacyjne szlaki handlowe

Wdrożenie innowacyjności i optymalizacji Państwa transport z Chin do Europy

Obecnie 95% handle między Chinami a Europą odbywa się drogą morską. Rozwiązania kolejowe stanowią prawdziwą alternatywę dla transportu morskiego: dwukrotnie szybsze od transportu morskiego i dziesięciokrotnie tańsze od transportu lotniczego. Transport kolejowy to ponadto rozwiązanie przyjazne środowisku. 

Mając pozycję w Chinach, Rosji i strefie 1520 * oraz w Europie, oferujemy Państwu innowacyjne i niezawodne rozwiązania kolejowe dla Państwa konkretnych lub regularnych działań.

•    3 tygodnie: czas przejazdu między Chinami a Europą
•    Niewielki wpływ cen paliwa
•    5 x mniejsze emisje CO2 niż na morzu
•    Ponad 15 pociągów tygodniowo

Dostosowane rozwiązania

Korzystajcie z inteligentnego, konkurencyjnego i proekologicznego rozwiązania

•    Pojedynczy wagon towarowy: wykorzystanie jednego wagony lub więcej
•    Skład całopociągowy: cały pociąg dedykowany w określonym korytarzu

Prosimy o wybranie rozwiązania kolejowego, które odpowiada Państwa potrzebom biznesowym

Korzystając z naszego rozwiązania przewozów kolejowych mogą Państwo przewozić zarówno surowce jak i gotowe produkty za pośrednictwem transport konwencjonalnego lub kombinowanego.

 • Transport konwencjonalny 

Rozwiązanie drzwi do drzwi wyłącznie koleją, z przeładunkiem lub bez. Towary ładowane są bezpośrednio do wagonu towarowego. Rozwiązanie jest idealne do przewozu surowców oraz pojazdów opuszczających fabrykę. Umożliwia przewóz dużych ilości przy niższych kosztach.

 • Transport kombinowany

Towary ładowane są do jednostek transportu intermodalnego (ITU). Może to być naczepa, nadwozie wymienne lub kontener. Łączymy różne sposoby przewozu: morski + kolejowy, drogowy + kolejowy. To rozwiązanie jest doskonałe do podnoszenia z drogi na bardziej zielony sposób przewożenia.

Rozwiązania przeznaczone dla Państwa branży

Motoryzacyjna: Optymalizacja przewozów pojazdów gotowych

Jako ekspert w dziedzinie logistyki motoryzacyjnej, w celu zaspokojenia Państwa potrzeb w zakresie kosztów, okresów realizacji, jakości i ograniczenia CO2, przyznaliśmy priorytet transportowi kolejowemu. Z flotą 4.000 nowoczesnych wagonów do przewożenia pojazdów, przewozimy rocznie ponad 900.000 nowych pojazdów.

 • Wagony dwupokładowe, pokłady ruchome, platform ułatwiające załadunek
 • Wagony towarowe wyposażone w systemy ochronne zapewniające bezpieczeństwo: boki z siatki, specjalne systemy klinowania...
 • Odjazdy kilka razy w tygodniu
 • Globalne pokrycie w Europie Wschodniej i Zachodniej
 • Rozstawy szyn rosyjskie, europejskie (IUC) i hiszpańskie
 • Śledzenie od początku do końca

 

Materiały rolnicze i budowlane, sprzęt wydobywczy i przeładunkowe: skorzystaj z rozwiązania kompleksowego do przewozu swych wielkogabarytowych produktów

Jako ekspert w dziedzinie logistyki urządzeń wielkogabarytowych oferujemy kompleksowe rozwiązania kolejowe od końca do końca, dopasowane do ciężaru i masy Państwa urządzeń.

 • Transport przystosowany do przewozu towarów niestandardowych z odpowiednimi wiązaniami, załadunkiem i opakowaniem
 • Rozwiązanie multimodalne z bezpiecznym przeładunkiem
 • Wynajem sprzętu wagonowego od ręki lub na podstawie długookresowej
 • Śledzenie od początku do końca

 

Przewóz energii i stali: zabezpieczenie przewozów masowych

Jako ekspert w dziedzinie logistyki dla sektora energetycznego oferujemy kompleksowe rozwiązania od końca do końca dla transport kolejowego, do przewozu Państwa surowców oraz urządzeń.

 • Dedykowane składy całopociągowe ze zoptymalizowanymi kosztami dzięki naszej dużej grupie podwykonawców
 • Transport płynnych surowców w wagonach cysternach, kontenerach cysternach lub w zbiornikach z tworzywa sztucznego
 • Przewóz zwojów w odpowiednim wagonie towarowym i optymalizacja ładowności
 • Wynajem sprzętu wagonowego od ręki lub na podstawie długookresowej
 • Przeładunek produktu w wyznaczonych terminalach
 • Bezpieczne zarządzanie przewozami drzwi do drzwi

 

High-Tech: Wybór bezpieczeństwa i skuteczności

Jako ekspert logistyki dla high-tech oferujemy rozwiązania drzwi do drzwi dla transportu kolejowego, które spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa, czasu przejazdu oraz rozwoju zrównoważonego.

 • Kontenery z GPS
 • Śledzenie miejsca przebywania w czasie rzeczywistym
 • Alerty w czasie rzeczywistym (SMS / E-mail)
 • Stały monitoring poziomów temperatury i wilgotności
 • Śledzenie wibracji
 • Czujnik światła

 

Moda: Transport Państwa produktów na wieszakach od początku do końca

Jako ekspert w dziedzinie logistyki mody oferujemy zintegrowane rozwiązanie GOH drzwi do drzwi, zapewniające integralność Państwa produktów i przyspieszające Państwa dotarcie na rynek.

 • Multimodalne usługi drzwi do drzwi dla mody z Azji do Europy
 • Nasze rozwiązanie kolejowe obejmuje dowóz pojazdem ciężarowym GOH, przewóz kolejowy od dworca do dworca oraz dostawę do odbiorcy, zakładu lub nawet terenu wydarzenia w Europie.

 

Nasza oferta na kontenery GOH

 • GOH 40‘-2 poziomowy / 44 wieszaki
 • GOH 20’-1 poziomowy / 22 wieszaki

Ulotka rozwiązań kolejowych

Niezawodny i zrównoważony transport kolejowy

pdf, 156 KB

Pobierz

4000

wagonów do przewożenia pojazdów

85200

km sieci kolejowej której operatorem jest RZD, jeden z głównych udziałowców GEFCO

Oficjalny wydawca

rosyjskich taryf kolejowych

Dedykowany zespół

międzynarodowy obecny w 15 krajach, na 3 kontynentach

Dlaczego GEFCO?

 • Prostota

  • Jeden punkt kontaktowy
  • Zintegrowane rozwiązania logistyczne
  • Zarządzenie Twoimi operacjami celnymi
 • Efektywność

  • Doskonałość operacyjna
  • Optymalizacja kosztów
  • Skrócony czas tranzytu
 • Widoczność 360°

  • Monitorowanie Twoich operacji w czasie rzeczywistym
  • Zarządzenie wydajnością
  • Kontrola przepływów międzynarodowych za pośrednictwem Control Tower

Udostępnij