Dostępność

Wyspecjalizowany punkt kontaktowy do monitorowania i optymalizowania Państwa przewozów i zwiększenia zadowolenia klienta

W środowisku coraz bardziej skomplikowanym i niepewnym, widoczność jest kwestią krytyczną dla zapewnienia niezawodności łańcucha dostaw i optymalizacji łącznych przewozów. Przez ponad 15 lat monitorujemy wieże kontroli aby zaspokoić Państwa potrzeby w skali krajowej i międzynarodowej. Nasze rozwiązania polegają na:

 • Wspólnym solidnym systemie informatycznym
 • Zespołach międzynarodowych dostępnych 24/7/365
 • Standardowych procesach dostosowanych do Państwa konkretnych zagadnień

Rozwiązaniach uwzględniających całościowo problemy Państwa łańcucha dostaw

Odpowiedzi na Państwa potrzeby krajowe i międzynarodowe

 • Wieży kontroli łańcucha dostaw
 • Wieży kontroli transportu (transport drogowego w Europie oraz ekspedycji)
 • Wieży kontroli celnej

Wieży kontroli łańcucha dostaw

Kontrola i optymalizacja Państwa łańcucha dostaw od końca do końca

Będąc integratorem logistycznym mamy na celu optymalizację złożonych łańcuchów dostaw produktów przemysłowych, dóbr konsumpcyjnych, produktów farmaceutycznych czy pojazdów gotowych przez wieże kontroli. Naszym celem jest:

 • Monitorowanie Państwa łańcucha dostaw od końca do końca
 • Optymalizacja Państwa łącznych przewozów i związanego z tym budżetu 
 • Optymalizacja zrównoważonej jakości obsługi 
 • Zarządzanie ryzykiem związanym z łańcuchem dostaw w sposób proaktywny i reaktywny

Wieża kontroli dedykowana monitorowaniu przewozów drogowych w Europie

Optymalizacja i uproszczenie zarządzania Państwa przewozów wewnętrznych i zewnętrznych

Od Europy po Azję Środkową nasze zespoły zapewniają monitorowanie Państwa operacji w transporcie drogowym, aby zapewnić Państwu i Państwa klientom wyjątkowe doświadczenie. Nasze wieże kontroli prowadzą monitoring przewozów na 3 poziomach: operacyjnym, taktycznym i strategicznym Naszym celem jest zapewnienie Państwu optymalnej widoczności, wzmocnienie współpracy wewnątrz Państwa łańcucha dostaw i zapewnienie koordynacji Państwa przewozów.

 • Zarządzanie zamówieniami, planowanie, śledzenie przesyłek, fakturowanie i uzupełnianie wykonania na poziomie operacyjnym
 • Planowanie w średnim okresie i analiza emisji CO2 na poziomie taktycznym
 • Projektowanie i przeprojektowywanie przewozów, planowanie wydajności na poziomie strategicznym

Wieża kontroli ekspedycji międzynarodowej

Optymalizacja Państwa przewozów na świecie i skrócenie czasu wejścia na rynek

W celu zarządzania Państwa przewozami wewnętrznymi i zewnętrznymi nasi eksperci oferują Państwu scentralizowaną organizację do monitorowania i synchronizowania Państwa przewozów międzynarodowych. 

 • Zarządzanie zamówieniami, planowanie, śledzenie przesyłek, fakturowanie i uzupełnianie wykonania na poziomie operacyjnym
 • Ocena sprzedawców, zarządzanie operacjami celnymi w wielu krajach na poziomie taktycznym
 • Projektowanie i przeprojektowywanie przewozów, planowanie wydajności na poziomie strategicznym

Harmonie, wieża kontroli celnej

Optymalizacja Państwa operacji celnych na świecie i ograniczanie ryzyka

Opierając się na naszym doświadczeniu i znajomości międzynarodowych operacji celnych, oferujemy Państwu wieżę kontroli do zarządzania skomplikowanymi międzynarodowymi procedurami celnymi. Naszym celem jest skrócenie czasu Państwa wchodzenia na rynek: aby to osiągnąć, nasze wieże kontroli polegają na wyspecjalizowanych zespołach lokalnych, sieci międzynarodowej oraz unikatowym wspólnym systemie informatycznym: HARMONIE

 • Koordynowanie Państwa operacji celnych przez unikatowy kontakt
 • Zarządzanie Państwa zleceniami odpraw celnych w wielu krajach
 • Śledzenie Państwa działań celnych 
 • Monitorowanie wykonania 
 • Konsolidacja i scentralizowane fakturowanie

Dlaczego GEFCO?

 • Prostota

  • Jeden punkt kontaktowy
  • Zintegrowane rozwiązania logistyczne
  • Zarządzenie Twoimi operacjami celnymi
 • Efektywność

  • Doskonałość operacyjna
  • Optymalizacja kosztów
  • Skrócony czas tranzytu
 • Widoczność 360°

  • Monitorowanie Twoich operacji w czasie rzeczywistym
  • Zarządzenie wydajnością
  • Kontrola przepływów międzynarodowych za pośrednictwem Control Tower

Udostępnij