Dostępność

Przedstawicielstwo celne i podatkowe

Specjaliści do dyspozycji, którzy zoptymalizują i zabezpieczą Państwa operacje na całym świecie

Czy potrzebują Państwo zoptymalizować, przyspieszyć i zabezpieczyć swą działalność gospodarczą na świecie w pełnej zgodności z przepisami? Nas specjaliści projektują rozwiązania najbardziej odpowiednie do zwiększenia Państwa konkurencyjnosci.

Cła

Kontrola, optymalizacja i przyspieszenie Państwa przewozów międzynarodowyxch

Nasz wydział ceł i podatków oferuje Państwu centralną bazę inżynieryjną, wspieraną przez ponad 200 specjalistów w 42 krajach.

Strategiczne usługi inżynieryjne

 • Porównawcze analizy przewozów oraz oddziaływanie na nie ceł i podatków.
 • Przestrzeganie prawa
 • Wdrażanie i zarządzanie zoptymalizowanymi rozwiązaniami (przetwarzanie wewnętrzne i zewnętrzne, ograniczone przedstawicielstwo podatkowe, składy celne itp.)
 • Monitorowanie rozwiązań od końca-do końca

Taktyczne i operacyjne działania celne

 • Deklaracje importowe/eksportowe
 • Tranzyty, przygotowywanie karnetów TIR lub ATA
 • Deklaracja Obrotu Towarami
 • Prostowanie i certyfikacja dokumentów
 • Audyt celny
 • Gospodarczy układ celny: zarządzanie składami celnymi, ulga w przetwarzaniu wewnętrznym/zewnętrznym, pojedyncze autoryzacje 
 • Scentralizowana koordynacja Państwa operacji za pośrednictwem wieży kontroli celnej: Harmonie

Harmonie, specjalistyczna wieża kontroli celnej

Zapewnianie międzynarodowej, scentralizowanej koordynacji Państwa operacji celnych

W oparciu o naszą wiedzę celną, nasi eksperci mogą zrealizować wieżę kontrolną. Która jest unikatowym punktem kontaktowym do synchronizowania wszystkich Państwa operacji celnych. Nasze wieże kontroli polegają na wiedzy fachowej naszych wyspecjalizowanych zespołów w różnych krajach, naszej sieci międzynarodowej oraz na naszym unikatowym wspólnym systemie informatycznym HARMONIE. Z chwilą utworzenia wieży kontroli mogą Państwo korzystać z uproszczonej i pewnej procedury deklaracji celnych, jak też z:

 • Skróconych okresów realizacji dostaw
 • Koordynacji Państwa operacji celnych przez jeden punkt kontaktowy
 • Zarządzania zleceń odprawy celnej z wielu krajów
 • Śledzenia
 • Monitorowania realizacji
 • Konsolidacji i scentralizowanego fakturowania

Przedstawicielstwa podatkowego

Korzystanie z wiedzy fachowej GEFCO w celu zapewnienia i optymalizacji zarządzania Państwa VATem w UE

Wspierane europejską kontrolą ustawową i służbami inżynieryjnymi, nasze rozwiązania podatkowe pozwalają Państwu na prowadzenie działalności lokalnie (składowanie, sprzedaż i przetwórstwo) w pełnej zgodzie z prawodawstwem danego kraju, z pominieciem formalności i kosztów zakładania filii. Ustanowione w 1993r., rozwiązanie obejmuje 28 krajów Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii.

 • Koordynacja z jednym kontaktem
 • Optymalizacja zagranicznych płatności VAT
 • Wdrożenie uproszczonej i rzetelnej procedury

Połączona wiedza fachowa

Wzmocnienie konkurencyjności Państwa łańcucha dostaw

Synergia między naszymi przedstawicielstwami celnymi, podatkowymi i logistycznym know-how zapewnia Państwu niedościgłą wiedzę fachową na rynku. Nasz siła leży w naszej zdolności do łączenia techni celnych i podatkowych (znalezienie najbardziej konkurencyjnego rozwiązania) z taktycznym know-how poprzez połączenie naszej wieży kontroli, zarządzenia przewozami oraz systemu śledzenia. 

 • Zyski finansowe i optymalizacja przepływów gotówkowych
 • Zwiększenie efektywności łańcucha dostaw
 • Zharmonizowane procesy od końca do końca

Ulotka Przedstawicielstwo celne i podatkowe

Ensuring the reliability and security of customs and tax representation procedures

pdf, 180 KB

Pobierz

Certyfikacja AEO*

*Autoryzowany Operator Gospodarczy

100

krajów operacji celnych

> 40

lat doświadczenia w sprawach celnych

25

lat doświadczenia w przedstawicielstwie podatkowym

Dlaczego GEFCO?

 • Prostota

  • Jeden punkt kontaktowy
  • Zintegrowane rozwiązania logistyczne
  • Zarządzenie Twoimi operacjami celnymi
 • Efektywność

  • Doskonałość operacyjna
  • Optymalizacja kosztów
  • Skrócony czas tranzytu
 • Widoczność 360°

  • Monitorowanie Twoich operacji w czasie rzeczywistym
  • Zarządzenie wydajnością
  • Kontrola przepływów międzynarodowych za pośrednictwem Control Tower

Udostępnij