Dostępność

Rozwiązania o wartości dodanej w celu poprawy wyników Państwa łańcucha dostaw

Czy poszukują Państwo niezawodnego partnera do projektowania, realizacji i zarządzania rozwiązaniami magazynowymi?

Posiadając platformy na całym świecie, pomagamy Państwu korzystać z zakresu wiedzy fachowej, narzędzi informatycznych oraz specjalnych i wspólnych rozwiązań logistycznych.

Inżynieria i zarządzanie projektem logistycznym

Korzyści ze wsparcia operacyjnego we wdrażaniu najlepiej dopasowanego rozwiązania.

Nasz wydział inżynierii i zarządzania projektami projektuje wraz z Państwem rozwiązanie najlepiej dopasowane do Państwa wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych. W skład naszego wydziału wchodzą inżynierowie logistyki i transportu oraz informatycy, pomagający w procesie uzyskiwania najbardziej solidnych i konkurencyjnych rozwiązań. Polegamy również na zasobach ludzkich i wiedzy prawniczej przy transferach załogi.

Logistyka w naszych zakładach

Zapewnienie bezbłędnej dostawy na linię produkcyjną z jednoczesną optymalizacją poziomu zapasów

Znajdując się w pobliżu naszych zakładów, nasze platformy logistyczne umożliwiają nam optymalizację poziomu naszych zapasów oraz dostawę elementów składowych na linię montażową.

Zazrądzamy w Państwa imieniu pełnym zakresem operacji logistycznych:

 • Jednorazowe opakowania zaprojektowane zgodnie ze specyfikacją techniczną i ograniczeniami produkcyjnymi
 • Koordynacja przewozów od wielu dostawców
 • Wspólne operacje ze wszystkimi zakładami i dostawcami
 • Kontrola jakości
 • Etykietowanie i kondycjonowanie
 • Stan zapasów wiadomy w czasie rzeczywistym
 • Przewozy sekwencjonowane, dostawy  na linię produkcyjną Akurat na czas
 • Przewozy po prostu w kolejności / procesy KSK (Kundenspezifischer-Kabelbaum)
 • Optymalizacja i zarządzanie operacjami celnymi 

Optymalizacja dystrybucji

Aby zapewnić dostępność produktów w Państwa punktach sprzedaży i u klientów, wdrażamyspecjalne lub wspólne rozwiązania logistyczne w celu zoptymalizowania Państwa kosztów:

 • Odbiór i kontrola jakości
 • Optymalizacja i zarządzanie operacjami celnymi
 • Składowanie
 • Zarządzanie zapasami 
 • Przygotowywanie zamówień
 • Opóźnione różnicowanie
 • Zazrądzanie Państwa operacjami promocyjnymi
 • Zarządzanie i przygotowanie specycji

Logistyka w zakładzie

Optymalizacja efektywności logistyki w Państwa własnym magazynie

Czy mają Państwo zamiar zoptymalizować zarządzanie swych zakładów produkcyjnych i magazynów? Oferujemy dostosowane do potrzeb i bezpieczne rozwiązania, dostosowane do specyfiki Państwa branzy.

 • Inżynieria i projekt zoptymalizowanych rozwiązań
 • Szkolenie załogi na temat działań GEFCO
 • Wdrażanie standardów jakościowych GEFCO. Określenie wskaźników wykonania 
 • Zarządzanie zapasami, magazynowanie i usługi o wartości dodanej
 • Zarządzanie zapasami i przygotowywanie zamówień
 • Zarządzanie ekspedycją
 • Konserwacja instalacji

Specjalistyczne urządzenia logistyczne o kontrolowanej temperaturze

Spełnianie wymagań produktów farmaceutycznych

Jako eksperci w logistyce związanej z naukami przyrodniczymi i opieką zdrowotną, GEFCO oferuje zintegrowane rozwiązania Door-to-door o kontrolowanej temperaturze, które spełniają wymagania ustawowe określone dla Państwa produktów farmaceutycznych od punktu wyjścia do punktu docelowego.

 • Magazyny zlokalizowane w pobliżu lotnisk
 • Trzy poziomy kontroli temperatury:  15°C - 25°C / 2°C - 8°C /-22°C - 0°C
 • Stałe monitorowanie temperatury 24/7/365 do miejsca ostatecznego przeznaczenia
 • Kwalifikowane opakowania termiczne aktywne i pasywne

Magazyny części zamiennych

Przy optymalizacji kosztów zapewnienie dostępności części zamiennych

W oparciu o nasze doświadczenie w zarządzaniu częściami zamiennymi, wdrażamy specjalne lub wspólne rozwiązania dla Państwa zapasów centralnych i lokalnych.

 • Zarządzanie i uzupełnianie zapasów
 • Magazynowanie oraz zarządzanie krytycznymi stanami zapasów
 • Analiza sprzedaży i planowanie zaopatrzenia
 • Znakowanie i kondycjonowanie każdego z rodzajów części
 • Optymalizacja i zarządzanie operacjami celnymi
 • Zarządzanie ekspedycją krajową i międzynarodową
 • Dystrybucja do Państwa punktów sprzedaży do trzech razy dziennie (nocą, rano i po południu)
 • Zarządzanie pilnymi dostawami
 • Zarządzanie ekologistyką

Ulotka Magazynowanie

Increase the performance of your supply chain

pdf, 243 KB

Pobierz

75

magazynów

> 700000

mkw. Powierzchni

Czynny WMS

przyłączony do Państwa systemów

Dlaczego GEFCO?

 • Prostota

  • Jeden punkt kontaktowy
  • Zintegrowane rozwiązania logistyczne
  • Zarządzenie Twoimi operacjami celnymi
 • Efektywność

  • Doskonałość operacyjna
  • Optymalizacja kosztów
  • Skrócony czas tranzytu
 • Widoczność 360°

  • Monitorowanie Twoich operacji w czasie rzeczywistym
  • Zarządzenie wydajnością
  • Kontrola przepływów międzynarodowych za pośrednictwem Control Tower

Udostępnij