Dostępność

Kierowcy

Obowiązek informacyjny względem kierowcy odbierającego lub dostarczającego towar

Szanowna Pani/Szanowny Panie

GEFCO Polska sp. z o.o. (dalej GEFCO Polska) przywiązuje dużą uwagę do zapewnienie bezpieczeństwa oraz rozliczalności towarów, które są dostarczane do magazynu lub opuszczają magazyn. GEFCO Polska uzyskał wcześniej Pani/ Pana podstawowe dane (imię i nazwisko, miejsce pracy, numer samochodu lub naczepy, którym Pani/ Pan się porusza, a również w określonych sytuacjach Pani/Pana numer dokumentu tożsamości ze zdjęciem) od Pani/ Pana pracodawcy/ podmiotu, z którym Pani/ Pan współpracuje, w celach wcześniejszego poinformowania GEFCO Polska, kto dostarczy lub odbierze towar. W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest GEFCO Polska. Nadto, informujemy, iż na terenie administratora danych występuje monitoring wizyjny.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

GEFCO Polska to ekspert w zakresie logistyki dla branży przemysłowej. Obecne w Polsce od 1999 r., dysponuje rozbudowaną siecią oddziałów w całym kraju i oferuje kompletną gamę rozwiązań transportowych i logistycznych. Mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z administratorem swoich danych pod adresem siedziby spółki: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się na podstawie uzasadnionego celu administratora danych. Dane będą przetwarzane przez okres do 6 lat. Dane nie będą wykorzystywane do profilowania.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych może mieć podmiot świadczący usługi ochrony na rzecz Administratora na podstawie zawartej umowy oraz jego pracownicy, którzy posiadają upoważnienie do przetwarzania danych. Dostęp do danych mogą mieć również inne podmioty i w ściśle określonych celach, w tym podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne, podmioty audytorskie, organy państwowe, w tym podatkowe lub innym podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania obowiązków prawnych ciążących na GEFCO Polska. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez GEFCO Polska w Polsce, ewentualnie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 Nadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi