Dostępność

Rekrutacja

Rekrutacja GEFCO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

GEFCO POLSKA SP. Z O.O. to podmiot świadczący usługi transportowe o zasięgu globalnym z siedzibą przy ul. Plac Bankowy 2 w Warszawie, adres do korespondencji ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa. GEFCO POLSKA SP. Z O.O. przywiązuję znaczą uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego też w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem drogą tradycyjną (adres powyżej) lub pocztą elektroniczną pod adresem: rodo@ gefco.net. GEFCO POLSKA SP. Z O.O. zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Administrator danych

W związku z przystąpieniem do rekrutacji administratorem Pani/ Pana danych jest GEFCO POLSKA SP. Z O.O., która w powyższych celu będzie przetwarzała dane.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Przetwarzanie Pani/ Pana danych w celach przeprowadzenia rekrutacji odbywa się na podstawie przepisów prawa tj. kodeksu pracy, na Pani/ Pana żądanie w związku z podjętymi działaniami przez administratora danych przed zawarciem umowy, a w zakresie innych kategorii danych nie przewidzianych w kodeksie pracy i nie potrzebnych do zawarcia umowy – na podstawie zgody. Podanie danych w zakresie wynikającym z kodeksu pracy jest obligatoryjne, a w pozostałem zakresie dobrowolne.

Pani/ Pana dane w przypadku nie zawarcia umowy, powinny zostać usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji. Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniona osoba może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować. W przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok od otrzymania Pani/Pana CV.

Dane mogą być przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, w tym mogą zostać wykorzystane do profilowania ale takie przetwarzanie nie będzie wywoływało żadnych skutków prawnych lub w istotny sposób na Panią/ Pana wpływały.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych mogą mieć na podstawie zawartych umów i w ściśle określonych celach podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne, podmioty audytorskie, organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących obowiązków na GEFCO POLSKA SP. Z O.O. Dane będą przetwarzane w Polsce, ewentualnie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi