Dostępność

Rok 2015 przełomowy dla ekspansji GEFCO

18 maj 2016

Grupa GEFCO, światowy gracz na rynku logistyki dla przemysłu oraz europejski lider w logistyce dla branży motoryzacyjnej, odnotowała w 2015 roku obrót na poziomie 4,2 mld €, tj. 3% wyższy w porównaniu z rokiem 2014.

Grupa GEFCO osiągnęła dobre wyniki w trudnym roku dla światowej gospodarki oraz odniosła sukces w umacnianiu pozycji światowego dostawcy rozwiązań logistycznych. Grupa rozszerzyła działania na arenie międzynarodowej, otwierając się na nowe kraje oraz przejęła holenderską firmę IJS Global, dzięki której rozbudowała ofertę spedycyjną oraz portfel klientów. Wyniki Grupy są dowodem zaufania klientów wobec doświadczenia GEFCO: klienci dostrzegają zaangażowanie zespołów GEFCO na każdym etapie łańcucha logistycznego

Luc Nadal, Prezes Zarządu Grupy GEFCO

W 2015 roku Grupa GEFCO odnotowała obrót na poziomie 4,2 mld €. To 3% wzrost w porównaniu z 2014 rokiem. Grupa wygenerowała wolne przepływy pieniężne na poziomie 173 mln € w ciągu trzech lat, przy niewielkim zadłużeniu, co z kolei świadczy o jej stabilnej sytuacji finansowej. Realizowany od połowy 2014 roku plan, ukierunkowany na wzrost elastyczności kosztów, wraz z modelem biznesowym Grupy „asset-light”, przyczyniły się do skutecznego zarządzania kosztami. W międzyczasie Grupa koncentrowała się na rozbudowie portfela klientów oraz osiągnięciu wzrostu na poziomie 9,5% swoich przychodów w ramach współpracy z klientami międzynarodowymi z sektora przemysłowego.

Marża EBITDA jest niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym (-18%). Powodów takiej sytuacji należy szukać w spadku cen ropy, kryzysie gospodarczym, który mocno uderzył w takie kraje jak Rosja i Brazylia, oraz w trudnościach producentów samochodów w Ameryce Łacińskiej i Rosji.

Zespoły GEFCO stworzyły solidne fundamenty na przyszłość oraz pozwoliły Grupie utrzymać pozycję wśród dziesięciu najlepszych europejskich integratorów logistycznych oraz pozycję numer jeden w Europie w zakresie logistyki pojazdów gotowych.

Dywersyfikacja jako katalizator wzrostu

Wzrost aktywności Grupy wskazuje na zasadność wprowadzenia strategii dywersyfikacji oraz jej pomyślne wdrożenie.

Strategia, stworzona w 1949 roku w odpowiedzi na wyzwania logistyczne branży motoryzacyjnej, pozwoliła GEFCO nawiązać partnerską współpracę z głównymi producentami samochodów na świecie w zakresie zarządzania i optymalizacji ich złożonych łańcuchów dostaw. Owocna współpraca z DACIA - obejmująca dostawę 600 000 pojazdów w ciągu 10 lat - oraz 7-letnia umowa podpisana z PSA Peugeot Citroën na zarządzanie ich zespołem pojazdów we Francji – jak również zysk z 2015 roku stanowią uznanie dla jakości i doświadczenia Grupy.

Grupa GEFCO z powodzeniem rozwijała swoją strategię dywersyfikacji, aby wzmocnić przyszły i rentowny wzrost, wesprzeć rozwój swoich klientów na całym świecie za pośrednictwem globalnych rozwiązań logistycznych. Spośród najważniejszych wydarzeń 2015 roku, warto wymienić zakończone sukcesem plany transportu multimodalnego, stworzone i obsługiwane przez GEFCO dla Schneider Electric w Europie i na Bałkanach, dla Alstom Transport między Francją a Kazachstanem oraz dla Eska Graphic Board, holenderskiego producenta i eksportera wysokiej jakości kartonów graficznych, z Holandii do innych regionów świata.

Grupa GEFCO z sukcesami rozwijała swoją aktywność 4PL jako integrator logistyczny. Oprócz podpisania umowy z General Motors w 2012 roku, Grupa rozszerzyła swoją ofertę w 2015 roku, podpisując umowę z Ferronordic Machines dotyczącą zarządzania przepływami multimodalnymi w Rosji, przy transporcie ciężkich i ponadgabarytowych maszyn Volvo Construction Equipment

Przyspieszenie globalizacji kolejnym fundamentem strategii GEFCO

Dzięki interkontynentalnej sieci tworzonej przez 300 lokalizacji na świecie, Grupa GEFCO oferuje rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, wspierające rozwój międzynarodowy klientów. 2015 był rokiem rozwoju sieci międzynarodowej - Grupa GEFCO otworzyła cztery nowe oddziały w Serbii, Grecji, Wietnamie i w Korei Południowej, wzmacniając tym samym międzynarodowy obszar działania w Europie i Azji. Wskazane kraje stanowią strategiczne węzły regionalne dla działań Grupy. Na przykład, obecność GEFCO w Busan w Korei Południowej, dziesiątym co do wielkości porcie na świecie pod względem ruchu towarowego, pozwoliła Grupie oferować światowym producentom szybsze i bardziej konkurencyjne rozwiązania logistyczne.

W październiku 2015 roku Grupa GEFCO przejęła holenderską firmę spedycyjną IJS Global. Firma obecna w 16 krajach, z ośrodkami operacyjnymi w Wielkiej Brytanii, Holandii, Australii, w Chinach, w Azji Południowo-Wschodniej i w USA, wzmocniła pozycję i ofertę GEFCO w pierwszych dwóch głównych obszarach geograficznych w zakresie działalności spedycyjnej, tj. w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej z jednej strony i USA z drugiej. Ta geograficzna ekspansja doprowadziła do zwiększenia do 44 liczby spółek zależnych. Aktualnie GEFCO może świadczyć swoje usługi na wszystkich kontynentach. Przejęcie IJS Global zapewniło GEFCO dalszą dywersyfikację portfela klientów, ponieważ firma specjalizuje się w transporcie leków, wyrobów high-tech i lotniczych.

Rok 2015 był bez wątpienia przełomowy na drodze ekspansji i globalizacji GEFCO. Pozwolił nam lepiej wspierać naszych klientów stojących w obliczu coraz bardziej złożonych wyzwań logistycznych. Misją naszej Grupy jest pomaganie klientom w przekształcaniu ich łańcuchów logistycznych w łańcuchy wartości, teraz i w perspektywie długoterminowej

Luc Nadal

Udostępnij