Dostępność

Przejęcie IJS Global przez grupę GEFCO

24 wrzesień 2015

Grupa GEFCO ogłasza przejęcie IJS Global, które wzmocni jej pozycję w sektorze lotniczych i morskich międzynarodowych usług przewozowych.

Grupa GEFCO, światowy gracz na rynku logistyki dla wytwórców i europejski lider w dziedzinie logistyki samochodowej, podpisała umowę z funduszem private equity Nimbus przewidującą przejęcie holenderskiej spółki IJS Global, specjalizującej się w lotniczych i morskich usługach przewozowych.

Wzajemne uzupełnianie się profilów działalności GEFCO i IJS Global - w zakresie wiedzy fachowej, sieci geograficznych i portfeli klientów - przyczyni się do wzrostu ich wartości dla wszystkich podmiotów zainteresowanych: klientów, partnerów, dostawców i pracowników.

Obecne przejęcie, które w pełni wpisuje się w strategię rozwoju GEFCO i IJS Global, uczyni nowy podmiot preferowanym partnerem dla międzynarodowych wytwórców poszukujących dróg rozwoju i budowania konkurencyjności. Dzięki temu ruchowi rozszerzy się oferta światowych usług logistycznych nakierowana na optymalizację złożonych łańcuchów dostaw.

Założona w 2004 r. spółka IJS Global jest firmą spedycyjną specjalizującą się w transporcie lotniczym i morskim. Jej siedziba mieści się w Amsterdamie. Obecnie IJS Global zatrudnia ok. 500 pracowników. W 2014 r. spółka odnotowała obroty rzędu 160 mln euro. Klienci mogą liczyć na dostęp do usług firmy na całym świecie dzięki obecności jej oddziałów w 16 krajach. Centra kompetencji IJS Global rozlokowane są w Wielkiej Brytanii, Holandii, Australii, Chinach i Azji Południowo-Wschodniej, jak również w USA.

IJS Global cieszy się znakomitą reputacją wśród klientów dzięki niezawodności usług i jakości prowadzenia stosunków handlowych. Firma działa w różnych sektorach, m.in. farmacji, pomocy humanitarnej, branży zaawansowanych technologii, ropy naftowej i gazu, lotnictwa i mody.

Znaczna komplementarność wiedzy i sieci

Sieć IJS Global w znacznym stopniu uzupełnia się z siecią należącą do Grupy GEFCO, która obejmuje czterdzieści krajów. Przejęcie w szczególności pozwoli GEFCO na rozszerzenie obecności w dwóch głównych obszarach spedycyjnych świata: w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej oraz w USA. Umożliwi również GEFCO powiększenie swojej sieci w Europie dzięki zwiększonej obecności w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech, przy jednoczesnym wejściu na rynek australijski.

Poza większym zasięgiem geograficznym, GEFCO jeszcze bardziej usprawni swoje usługi logistyczne i transportowe dzięki wiedzy IJS Global w zakresie międzykontynentalnych usług spedycyjnych drogą lotniczą i morską. Połączenie wiedzy obu spółek wzbogaci ofertę rozwiązań logistycznych dla klientów międzynarodowych, od transportu multimodalnego poprzez magazynowanie, cła i przedstawicielstwo podatkowe, aż po zarządzanie zintegrowaną koordynacją coraz bardziej złożonych łańcuchów dostaw.

Co więcej, portfel klientów IJS Global powiększy bazę GEFCO, przyspieszając dywersyfikację przy ciągłej koncentracji na kluczowej działalności logistycznej dla wytwórców.

Przejęcie w pełni wpisuje się więc w strategię zewnętrznego rozwoju GEFCO. Strategia ta, poza międzynarodowym rozwojem i dywersyfikacją geograficzno-sektorową, ma na celu stworzenie warunków dla ambitnego wzrostu do roku 2020 i wzmocnienie pozycji spółki jako globalnego gracza w dziedzinie logistyki. Według przewodniczącego zarządu GEFCO Luca Nadala „Przejęcie IJS Global jest w pełni zgodne z naszą strategią rozwoju. Pozwoli ono GEFCO na polepszenie swojej pozycji preferowanego partnera dla międzynarodowych przedsiębiorstw przemysłowych. Nasza misja polega na tworzeniu wartości dodanej w łańcuchach dostaw naszych klientów, co przełoży się na ich zwiększony rozwój i silniejszą pozycję konkurencyjną”.

Przedsięwzięcie dla przemysłu tworzące wartość dodaną dla wszystkich podmiotów zainteresowanych

Połączenie GEFCO i IJS Global to dla klientów i partnerów biznesowych obu spółek możliwość skorzystania z bezpośredniego dostępu do głównych kanałów rynkowych przepływów handlowych: handlu pomiędzy obszarem Azji Południowo-Wschodniej a USA; handlu wewnętrznego w obszarze Azji Południowo-Wschodniej, a także wymiany pomiędzy Europą a Azją Południowo-Wschodnią. W Europie Grupa posiada status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) i może działać w ponad 150 krajach z połączeniami w przeszło 350 kierunkach, co pozwala jej zaoferować swoim głównym przedstawicielom i dostawcom nowe możliwości w zakresie handlu.

Z zadowoleniem dołączamy do Grupy GEFCO, światowego lidera logistyki o wysokiej wartości dodanej. Sieci obu spółek uzupełniają się wzajemnie, co w znaczący sposób przyczyni się do wzbogacenia oferty naszych usług na wszystkich kluczowych rynkach świata. Z niecierpliwością oczekujemy połączenia wiedzy i doświadczenia naszych zespołów, które pomoże nam w dalszym rozwoju.

Dyrektor generalny IJS Global Sjoerd Van Loon

Dodatkowo poszerzenie wiedzy w zakresie logistyki i znajomości sektora w połączeniu ze światową skalą działalności Grupy GEFCO niesie ze sobą szanse na dzielenie się najlepszymi praktykami i rozwój działalności zarówno dla zespołu IJS Global, jak i GEFCO.

Korzystne warunki dla pomyślnej realizacji operacji i integracji obu firm

Wzajemne uzupełnianie się sieci, wiedzy i klientów obu przedsiębiorstw ułatwi połączenie operacyjne i handlowe IJS Global i GEFCO. Ponieważ zespoły obu firm cechują się tak samo wysoką kulturą pracy i niezawodnością, bardzo szybko przekują tę operację w sukces.

Po zakończeniu operacji przejęcia IJS Global, całość (międzynarodowej) działalności spedycyjnej GEFCO będzie zarządzana przez Sjoerda Van Loona, obecnego dyrektora generalnego IJS Global.

Nowy stan rzeczy zacznie obowiązywać po spełnieniu zwyczajowych formalności prawnych.

Mamy wszelkie atuty, aby stać się ważnym graczem na arenie międzynarodowej dla wszystkich naszych międzynarodowych klientów przemysłowych. Jestem pewny, że nasze zespoły - tak IJS Global, jak i GEFCO - zademonstrują swoje kwalifikacje i profesjonalizm, wsłuchując się w potrzeby naszych klientów i spełniając je.

Luc Nadal

IJS Global

IJS Global to założony w 2014 r. dostawca rozwiązań logistycznych oferujący usługi spedycyjne i rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw klientom na całym świecie. Główna siedziba spółki znajduje się w Amsterdamie. IJS Global dopasowuje swoje usługi do sektorów zaawansowanej technologii i elektroniki, towarów konsumpcyjnych, sektora lotniczego, obronnego, morskiego przemysłu wydobywczego i sektora części zamiennych. Spółka ma również rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie branży opieki zdrowotnej. Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym/sporządzono wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

www.ijsglobal.com

Udostępnij