Dostępność

Obowiązek posiadania lokalizatorów GPS

01 styczeń 2019

Ważna zmiana od 1 stycznia - obowiązek posiadania lokalizatora gps w trakcie wykonywania przewozów objętych monitorowaniem towarów.

Dotyczy:  Wprowadzenia obowiązku  posiadania  lokalizatora GPS w trakcie wykonywania przewozów objętych monitorowaniem towarów.  

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku, w przypadku wykonywania przez przewoźnika przewozu towaru objętego systemem monitorowania, został wprowadzony obowiązek posiadania systemy lokalizacji - GPS.

1. Czym  jest system GPS ?

Może to być np. tablet, smartphone, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej monitorujące trasy przewozu towaru Tą aplikacją jest SENT GEO, która jest możliwa do bezpłatnego ściągnięcia dla systemu Android – w sklepie Google Play oraz Apple IOS – w sklepie App Store.

System ten będzie zbierał i przekazywał następujące dane geolokalizacyjne:

współrzędne geograficzne dotyczące położenia środka transportu, jego prędkość, data i godzina pozyskania tych współrzędnych, azymut środka transportu, błąd przekazywania danych satelitarnych oraz numer lokalizatora albo numer zewnętrznego systemu lokalizacji. Specyfikację techniczną dla modułu SENT – GEO można znaleźć na Platformie PUESC w AKTUALNOŚCIACH, pod adresem puesc.gov.pl/e-przewoz.

2. Obowiązki Przewoźnika.

W trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, jest on obowiązany zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem. Dodatkowo, przewoźnik  jest zobowiązany do podania GEFCO numeru lokalizatora który następnie zostanie wpisany do zgłoszenia w Systemie PUESC.


3. Kary dla przewoźników   

 Niedopełnienie  obowiązku w zakresie:

braku lokalizatora, sprawności lokalizatora w czasie trwania przewozu, nie podania, lub nieprawidłowości w podaniu numeru lokalizatora. Będzie sankcjonowane karą pieniężną w wysokości 10 000 zł.

4. Porady praktyczne

Lokalizator powinien być włączony przed rozpoczęciem transportu. W przypadku rozładowania się urządzenia na którym została zainstalowana aplikacja SENT_GEO, lub w przypadku przerwania sygnału GPS, należy bezzwłocznie przerwać transport i powiadomić GEFCO. Zaleca się zainstalowanie aplikacji na innym urządzeniu niż tym, które zwykle służy do prowadzenia rozmów lub nawigacji.     

Udostępnij