Dostępność

Nowe połączenie drobnicowe między Polską a Francją

28 marzec 2018

GEFCO rozwija częstotliwość i zakres połączeń drogowych między Polską a Francją. Do mocnych stron nowego serwisu można zaliczyć konsolidowanie ładunków od 1 do 17 palet oraz własną sieć terminali drobnicowych we Francji. Takie rozwiązania powodują, że towary dostarczane są w maksymalnie krótkim czasie i przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w całym łańcuchu transportowym.

A wszystko to na stałym poziomie cenowym.

Szybko i bez niespodzianek

Transporty drobnicowe są organizowane między dwoma głównymi oddziałami GEFCO - Kątami Wrocławskimi i Miluzą we Francji. Oba oddziały posiadają regularne połączenia z innymi platformami GEFCO w swoich krajach, co powoduje, że ładunki mogą być odbierane i dostarczane do punktów docelowych w dowolnym rejonie Polski i Francji. Transport z Polski odbywa się cztery razy w tygodniu (wtorek, czwartek, piątek, sobota), natomiast z Francji trzy razy w tygodniu (wtorek, środa, piątek). W rezultacie GEFCO może zaoferować stałe przewozy o gwarantowanym czasie dostawy. Dotyczy to ładunków do 17 europalet, zajmujących do 7 metrów bieżących na samochodzie.

Klienci, którzy zdecydują się na regularną współpracę z GEFCO, mogą liczyć na dodatkowe korzyści. 

Firmy są zainteresowane współpracą z operatorem logistycznym, który oferuje stały serwis, przewidywalny pod kątem kosztowym i operacyjnym. Jeżeli transport jest organizowany ad-hoc, pod konkretny ładunek, wówczas może okazać się, że mała dostępność samochodów na rynku spowoduje skokowy wzrost ceny usługi. Korzystanie z regularnych połączeń GEFCO między Polską i Francją eliminuje taki scenariusz.

Robert Gwizdek

Kierownik Transportów Drobnicowych w GEFCO Polska

W przypadku podpisania umowy koszty współpracy plasują się na stałym poziomie przy zleceniu długoterminowym, co oznacza, że klient nie ponosi ryzyka i może zaplanować swój budżet transportowy. Kolejnym plusem jest duża częstotliwość tygodniowa połączeń, której rezultatem jest pewność załadunku dla klientów, którzy nie są jeszcze gotowi do podpisania umowy stałej, a zamiast tego preferują sporadyczne wysyłki towarów do Francji. Szybka dostawa w przewozach realizowanych przez GEFCO na trasie Polska-Francja oznacza, że samochód liniowy, który odjeżdża z Kątów Wrocławskich o godz. 6:00 rano, w Miluzie jest dzień później o godz. 9:00. Stamtąd transport może być kontynuowany bezpośrednio do odbiorcy końcowego. W zależności od regionu dostawy, usługa jest realizowana w czasie od 24 do 72 godzin. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku importu z Francji do Polski – towar, który o godz. 4:00 rano dotrze do oddziału GEFCO w Kątach Wrocławskich, jeszcze tego samego dnia może zostać dostarczony do odbiorców w odległości do 100 km od Wrocławia, a dzień później do pozostałych miejsc w kraju.

Magazynowanie środkiem do optymalizacji kosztów

Mocną stroną nowego połączenia drobnicowego GEFCO jest również możliwość codziennego odbioru ładunków, ich konsolidacji, a następnie wysyłki do Francji dopiero po zgromadzeniu w magazynie większej partii towaru. W praktyce oznacza to możliwość codziennej wysyłki towaru z produkcji, przy jednoczesnym unikaniu kosztów związanych z codzienną opłatą za transport do Francji w cenie jak za pojedyncze palety. Jest to możliwe, ponieważ towar opuszcza Kąty Wrocławskie zbiorczo, według korzystniejszych stawek. Oznacza to również, że klient nie musi posiadać własnego magazynu, a towar może być składowany w magazynach GEFCO do czasu załadunku na linię drobnicową. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku odbiorów towaru od dostawców z Francji. Polski klient może zlecić GEFCO odbiór z wielu miejsc we Francji, dostawę do oddziału konsolidacyjnego na terenie Francji, a następnie transport całej partii towaru do Polski linią drobnicową.

Oferta transportowo-logistyczna GEFCO jest skierowana przede wszystkim do firm produkcyjnych i handlowych, które mają regularne potrzeby transportowe. Takim firmom GEFCO oferuje bezpieczne i efektywne kosztowo rozwiązania, obejmujące cały łańcuchu dostaw.

Jacek Litwin

Product Development Manager z GEFCO Polska

Francuski potencjał w polskim handlu zagranicznym

Dane Ministerstwa Rozwoju wskazują Francję jako jednego z głównych partnerów handlowych Polski. W 2016 r. wartość krajowego eksportu do Francji przekroczyła 10 mld €. Zaraz po Niemczech, Wielkiej Brytanii i Czechach, był to największy rynek zbytu dla polskich towarów. W przypadku importu Francja okazuje się trzecim najważniejszym rynkiem dla Polski. W analogicznym okresie wartość importu wynosiła ponad 7 mld €. Warto nadmienić, że jest to rynek specyficzny pod kątem transportowym. Duży obszar kraju i przywiązanie do rodzimych firm powodują, że największe szanse na rozwój i stworzenie konkurencyjnej oferty na tym rynku mają firmy pochodzenia francuskiego. Argument ten okazuje się o tyle istotny, że GEFCO jest właśnie taką firmą. Od początku swojej działalności, poprzez tworzenie nowych rozwiązań transportowych, wspiera wymianę handlową między Francją i pozostałymi krajami Europy i świata. Dlatego GEFCO nie wyklucza rozszerzenia swojej oferty. Jeśli nowy serwis drobnicowy na trasie Polska-Francja spotka się z zainteresowaniem klientów, operator planuje uruchomienie kolejnych połączeń drobnicowych o wysokiej regularności, ułatwiających wymianę towarów między Polską i Wielką Brytanią, Hiszpanią, Litwą, Łotwą oraz Estonią. 

Poznaj szczegóły oferty dla rynku francuskiego, kontaktując się z najbliższym oddziałem GEFCO lub poprzez formularz na stronie: https://pl.gefco.net/

Udostępnij