Dostępność

Nowa oferta GEFCO: globalne usługi logistyczne wspierające konkurencyjność i rozwój międzynarodowy klientów

20 październik 2016

GEFCO, światowy gracz w logistyce dla przemysłu i europejski lider logistyki dla branży motoryzacyjnej, wprowadza nową ofertę dedykowaną dla łańcucha dostaw, którego wydajność jest kluczem do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Firmy działające w ciągle zmieniającym się i złożonym środowisku biznesowym potrzebują elastycznego i dobrze zorganizowanego partnera, który oferuje rozwiązania optymalizujące łańcuch dostaw. Mając to na uwadze, głównym priorytetem GEFCO jest udział w realizacji strategii rozwoju swojego klienta. „Ambicją naszej firmy jest przygotowanie oferty, która odpowiada potrzebom i wymaganiom klientów oraz wspiera ich rozwój, wykorzystując konkurencyjność i niezawodność łańcucha dostaw, by ostatecznie przekształcić go w łańcuch wartości” – mówi Emmanuel Arnaud, Wiceprezes Wykonawczy ds. sprzedaży i marketingu z Grupy GEFCO.

Od łańcucha dostaw do łańcucha wartości

Nowa oferta GEFCO – całkowicie przebudowana w celu zaspokojenia potrzeb operatora logistycznego w zakresie umiędzynarodowienia, sprawności działania, konkurencyjności i innowacyjności – tworzy wartość dodaną dla każdego z elementów łańcucha dostaw, zapewniając klientom GEFCO bezpieczeństwo oraz ciągłość dostaw na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Nową ofertę tworzą:

  • 3 poziomy usług: główne usługi logistyczne CORE FREIGHT, logistyka zintegrowana INTEGRATED LOGISTICS oraz rozwiązania strategiczne STRATEGIC-XPERT,
  • 2 dodatkowe kanały: rozwiązania branżowe INDUSTRY SOLUTIONS i rozwiązania GEO-GATEWAYS,
  • usługi szyte na miarę: ONE TIME SOLUTIONS.

TRZY POZIOMY USŁUG: główne usługi logistyczne, logistyka zintegrowana i rozwiązania strategiczne

LOGISTYKA ZINTEGROWANA: DNA FIRMY GEFCO

Logistyka zintegrowana to DNA firmy GEFCO oraz rdzeń nowej oferty. Usługa obejmuje dostawy i dystrybucję door-to-door w operacjach logistycznych dla przemysłu, logistyce wyrobów gotowych, pojazdów i części zamiennych. Nowa oferta GEFCO opiera się na wszystkich podstawowych usługach transportowych, Core Freight (transport lotniczy, drogowy, morski, kolejowy oraz usługi celne), uzupełnionych o rozwiązania tworzące wartość dodaną: magazynowanie, picking, zarządzania opakowaniami zwrotnymi, obsługa celna i podatkowa. Wszystkie one wyróżniają firmę na rynku TSL.

Dla uzyskania pełnej kontroli, wyżej wymienione rozwiązania zintegrowane - monitorowane za pośrednictwem portalu GEFCO dla klientów - są sterowane centralnie. Unikalny kontakt operacyjny i struktura mają wspierać ciągłą optymalizację i podnoszenie jakości usług. Dzięki gęstej, zintegrowanej sieci ponad 400 lokalizacji na świecie, niezawodności i wyróżniającym się na rynku usługom dodatkowym, GEFCO oferuje klientom optymalizację i zarządzanie przepływami zaopatrzenia i dystrybucji w łańcuchu dostaw.

Dzięki Logistyce Zintegrowanej, GEFCO zapewnia tę samą widoczność, skuteczność i prostotę rozwiązań dla przemysłu na całej długości łańcucha dostaw oraz uczestniczy w podnoszeniu wydajności i produktywności przez klientów.

CORE FREIGHT: DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA

GEFCO oferuje pełny zakres usług transportowych (międzynarodowych i krajowych, LTL/FTL), lotniczych (konsolidacje, przewozy bezpośrednie i pilne), transport morski (LCL/FCL) oraz regularne połączenia kolejowe. Dzięki swojemu doświadczeniu i narzędziom do trackingu GEFCO zapewnia standaryzowane zarządzanie przepływami, bezpieczeństwo oraz terminowość realizacji zleceń.

STRATEGIC-XPERT: WYDAJNOŚĆ I TRANSFORMACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW

Optymalizacja przepływów, pełna transparentność i wzrost produktywności – aby osiągnąć wszystkie z tych celów strategicznych, GEFCO oferuje usługi LLP (Lead Logistics Provider) i 4PL. Zespoły specjalistów codziennie poszukują zrównoważonego efektu korzyści skali dla sektora przemysłowego przy jednoczesnej, ścisłej kontroli całego łańcucha dostaw.

W ramach usług LLP, GEFCO oferuje zarządzanie i pełną kontrolę łańcucha dostaw klientów, którzy chcą skupić się na swojej głównej działalności.

Z kolei przy wsparciu usług 4PL, GEFCO zapewnia rozwiązania techniczne, umożliwiające optymalizację najważniejszych obszarów dla rozwoju biznesu: planowania, zakupów, przepływów fizycznych, rozliczeń usług finansowych oraz tych związanych z obsługą klientów. Zespół ekspertów ds. podatkowych i celnych opracowuje własne rozwiązania optymalizujące procedury celne i podatkowe, których celem jest wzrost konkurencyjności i bezpieczeństwa.

DOŚWIADCZENIE Z RÓŻNYCH BRANŻ: rozwiązania dla przemysłu (INDUSTRY SOLUTIONS) i rozwiązania GEO-GATEWAYS

ROZWIĄZANIA BRANŻOWE: DOPASOWANE DO RÓŻNYCH SEKTORÓW

W celu wsparcia klientów na rynkach światowych oraz lepszego uwzględnienia kwestii technicznych, prawnych i handlowych, GEFCO przygotowało ofertę dedykowaną dla konkretnych sektorów przemysłu. Firma świadczy rozwiązania dla międzynarodowego łańcucha dostaw, dostosowane do różnych branż: samochodowej, pojazdów dwukołowych, elektronicznej, lotniczej, obronnej, przemysłu, nowych technologii, produktów ponadgabarytowych o niestandardowych kształtach i FMCG. Oferta GEFCO - zarządzana przez zespoły posiadające wiedzę na temat największych wyzwań firm z poszczególnych sektorów - opiera się na dobrej organizacji, począwszy od projektowania przepływów zaopatrzenia i centralnej kontroli po ocenę wydajności i ciągłe doskonalenie procesów.

GEO-GATEWAY: BEZPIECZEŃSTWO I ŚWIAT NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Chcąc rozwiązać problemy geograficzne swoich klientów, GEFCO opracowało GEO-GATEWAY – usługę szytą na miarę, która wspiera działania klientów na kluczowych dla nich rynkach.

GEO-GATEWAY obejmuje multimodalne rozwiązania door-to-door dla przesyłek do / z obszarów strategicznych, takich jak Rosja, kraje WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw), kraje bałtyckie (Gateway 1520), Azja Wschodnia i Afryka Północna (Maghreb Gateway). GEFCO oferuje swoim klientom optymalny dostęp do tych rynków, bazując na swojej wiedzy na temat każdego z kontynentów (lingwistycznej, geograficznej, prawniczej i ekonomicznej).

ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE: ONE TIME SOLUTIONS

ONE TIME SOLUTIONS: USŁUGI SZYTE NA MIARĘ

ONE TIME SOLUTIONS to rozwiązania indywidualne, które spełniają konkretne  potrzeby bieżące klientów: pilne transporty, projekty przemysłowe, a nawet

wsparcie logistyczne przy organizacji imprez. Jako ekspert w zarządzaniu projektami, GEFCO wdraża na żądanie klienta usługi szyte na miarę i wsparcie specjalistów, na przykład przy przenoszeniu fabryki lub linii produkcyjnej, transporcie ładunku ponadgabarytowego lub wystaw na całym świecie. Dzięki nowej ofercie, GEFCO jako wiodący integrator logistyczny, wspiera rozwój swoich klientów w zakresie konkurencyjności i sprawności przepływów w łańcuchu dostaw.

Udostępnij