Dostępność

Grupa GEFCO wprowadza zmiany w komitecie wykonawczym

05 lipiec 2017

Grupa GEFCO, globalny gracz w zakresie logistyki dla przemysłu i europejski lider w logistyce pojazdów gotowych, wprowadza zmiany w składzie i zakresie obowiązków członków Komitetu Wykonawczego. Do organu dołączyła nowa osoba, a dwie inne zyskały większe kompetencje.

„Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie efektywności GEFCO, przyspieszenie naszego wzrostu na kluczowych rynkach, a także osiągnięcie założonych wyników” – powiedział Luc Nadal, Prezes Zarządu Grupy GEFCO.

Emmanuel Cheremetinski jest członkiem Komitetu Wykonawczego GEFCO od 2015 roku, gdzie dotychczas pełnił rolę Wiceprezesa ds. Transportu Lądowego (OVL). Aktualnie jego obowiązki rozszerzyły się o kwestie Logistyki Pojazdów Gotowych (FVL) oraz Magazynowania i zarządzania Opakowaniami Zwrotnymi (WRP).

Emmanuel Cheremetinski będzie odpowiedzialny za strategiczny nadzór nad działaniami z obszarów transportu drogowego, logistyki pojazdów gotowych i magazynowania, wyznaczenie kierunku ich rozwoju oraz monitorowanie wyników, a także wsparcie oddziałów zagranicznych.

Zanim dołączył do GEFCO Emmanuel Cheremetinski pracował przez ponad 10 lat w sektorze bankowym, a następnie rozpoczął współpracę z SNCF, uczestnicząc od 2005 r. w otwarciu francuskiego rynku kolejowego na konkurencję. W 2010 r. został członkiem Komitetu Wykonawczego Touax Group, firmy zarządzającej aktywami logistycznymi, gdzie odpowiadał za rozwój transportu rzecznego na rynkach wschodzących (Afryka, Ameryka Południowa). W lipcu 2015 r. rozpoczął współpracę z Grupą GEFCO, która powierzyła mu strategiczne i funkcjonalne zarządzanie obszarem transportu lądowego.

Ukończył politechnikę École Centrale Paris, a w 1995 r. uzyskał dyplom z ekonomii.

Oprócz dotychczas piastowanej funkcji Wiceprezesa na Europę Centralną, Bałkany i Bliski Wschód (CEBAME), Pierre-Jean Lorrain od teraz obejmuje również nadzór nad regionem Europy Zachodniej i Morza Śródziemnego (EUROMED). W nowej roli będzie odpowiedzialny za wzrost wydajności, wypracowywanie synergii oraz wykorzystanie zasobów obu obszarów geograficznych.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako IT Project Manager w UNILOG. Do Grupy GEFCO dołączył w 1989 r. jako Menadżer Projektów IT, a następnie piastował różne stanowiska w obszarze logistyki automotive, by ostatecznie w 2001 r. zostać Menadżerem Logistyki Pojazdów Gotowych w GEFCO Wielka Brytania. W latach 2006-2010 odpowiadał za dystrybucję pojazdów w centrali GEFCO, a następnie w 2010 r. objął funkcję  Dyrektora Zarządzającego włoskiego oddziału spółki. W 2013 r. został mianowany Dyrektorem Grupy GEFCO na Europę Centralną, Bałkany i Bliski Wschód i jednocześnie członkiem Komitetu Wykonawczego spółki.

W 1982 r. ukończył technologię informacyjną na Uniwersytecie Nancy.

Emmanuel Delachambre został właśnie mianowany Wiceprezesem GEFCO Francja oraz członkiem Komitetu Wykonawczego Grupy GEFCO. Do firmy dołączył w 2013 r. jako Wicedyrektor ds. Wykonania i Rozwoju GEFCO Francja, by następnie w 2015 r. objąć stanowisko Wicedyrektora Zarządzającego GEFCO Francja.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w obszarze audytów księgowych, w kolejnych latach sprawował wiele funkcji w FRET SNCF, a w 2006 r. dołączył do zespołu przewoźnika kolejowego VFLI, by następnie objąć stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Euro Cargo Rail.

W 1992 r. ukończył EDHEC Business School we Francji.

Udostępnij