Dostępność

Grupa GEFCO, Energie du Jura i BKWuruchomiły największą elektrownię słoneczną w szwajcarii

29 wrzesień 2016

BKW, specjalista w dziedzinie energetyki i infrastruktury, Energie du Jura, centrum kompetencji ds. energii kantonu Jura oraz GEFCO, ekspert w logistyce dla przemysłu, uruchomiły największą elektrownię słoneczną w Szwajcarii. Nowa instalacja solarna w połowie realizuje zobowiązanie kantonu Jura dotyczące produkcji energii ze źródeł odnawialnych, które musi zostać spełnione do 2021 roku.

43 000 m² paneli fotowoltaicznych

Projekt powstał w 2015 roku z inicjatywy GEFCO Szwajcaria. Ambicją firmy była modernizacja floty pojazdów o powierzchni 78 000 m², która służy do importu do 3000 pojazdów na terytorium Szwajcarii. Elektrownia słoneczna z Courgenay imponuje swoimi rozmiarami i mocą. Obecnie instalacja składa się z 23 886 paneli fotowoltaicznych o powierzchni 43 000 m², porównywalnej do ponad czterech boisk piłkarskich. Moc 6.7 MWp daje instalacji z Courgenay miano najmocniejszej elektrowni solarnej w Szwajcarii, zdolnej do produkcji 6.7 GWh energii elektrycznej. Taka ilość pokryłaby roczne zapotrzebowanie na prąd 1550 gospodarstw domowych.

Budowa elektrowni rozpoczęła się pod koniec 2015 roku. Pierwsza instalacja (20% mocy) została ukończona 30 marca 2016 roku. Jej maksymalna moc szczytowa wynosi do 1.2 MWp. Dwie pozostałe instalacje, uruchomione w sierpniu 2016 roku, produkują odpowiednio 3,2 i 2,4 MWp.

Ważny projekt środowiskowy

Część wyprodukowanej energii zostanie wykorzystana już na terenie elektrowni do ładowania aut elektrycznych importowanych przez GEFCO do Szwajcarii. Z kolei nadwyżki energii będą przesyłane do sieci BKW i dostarczane klientom tej firmy w ramach usługi „Energy Green”.

Praca elektrowni słonecznej powinna zatem zostać certyfikowana, ponieważ zwiększa produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Instalacja solarna z Courgenay będzie produkować blisko połowę energii ze źródeł odnawialnych, jaką kanton Jura musi wykazać się do 2021 roku.

Cieszymy się z wykonanej pracy i naszego wkładu w realizację celów środowiskowych kantonu Jura. Ta instalacja jest szczególnie interesująca, ponieważ zmienia na lepsze teren przemysłowy, istniejący tutaj od wielu lat. To także dobry przykład dla nowych projektów.

David Faehndrich

Dyrektor z centrum kompetencji Energie du Jura

Produkcja prądu w nowej elektrowni słonecznej powinna ograniczyć roczną emisję CO2 o 2400 ton (w odniesieniu do koszyka energetycznego wymaganego przez Unię Europejską do 2020 roku). Inne korzyści jakie daje elektrownia z Courgenay to gromadzenie wody deszczowej i późniejsze jej wykorzystanie w okresie bez naturalnych opadów.

Faza projektowa i budowa elektrowni to przykład wzorowej współpracy BKW, Energie du Jura i GEFCO. W 2013 roku, w ramach podnoszenia standardów operacyjnych i działań na rzecz ochrony środowiska, GEFCO rozpoczęło rozmowy z Energie du Jura, podmiotem odpowiedzialnym za strategię energetyczną kantonu, aktywnie angażując się na rzecz wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym. Takich zmian wymaga plan Konfederacji Szwajcarskiej dotyczący zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 2050 roku.

W ramach technicznego zarządzania projektem, dwa podmioty zwróciły się o ekspertyzy Grupy BKW, specjalisty ds. energetyki i infrastruktury: „Czujemy się wyróżnieni udziałem w tak wyjątkowym projekcie. Odzwierciedla on wiedzę BKW w zakresie energetyki słonecznej jak również starania naszej firmy i jej partnerów w przechodzeniu na energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych” – mówi Renato Sturani z firmy BKW.

Efektem współpracy była wspólna inwestycja o wartości 12 milionów franków szwajcarskich.

Zrównoważony rozwój podstawą projektu

Elektrownia pozwoli szwajcarskiemu oddziałowi GEFCO skutecznie ograniczyć wpływ firmy na środowisko. Jest to część działań firmy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, która wyraża się również w certyfikacie ISO 14001 dla GEFCO Szwajcaria oraz instalacji zbiorników na wodę deszczową na terenie elektrowni słonecznej. „Szwajcarski oddział jest dumny ze swoich osiągnięć, które są zgodne z polityką środowiskową Grupy GEFCO. Chciałbym podziękować BKW i EDJ za współpracę przy projekcie - bardzo ważnym dla naszych klientów i dla nas" - podkreśla Denis Igert, Dyrektor GEFCO Szwajcaria.

Projekt ten odzwierciedla zaangażowanie firmy GEFCO na rzecz środowiska naturalnego, które jest jednym z naszych priorytetów, tak samo ważnym jak zadowolenie klientów i wysoka jakość usług. Pozostałe oddziały naszej Grupy pójdą za tym przykładem.

Luc Nadal

Prezes Zarządu Grupy GEFCO

Dzięki projektowi, który wpisuje się w strategię energetyczną Konfederacji Szwajcarskiej 2050, Grupa GEFCO, BKW i Energie du Jura biorą aktywny udział w przechodzeniu kraju na odnawialne źródła energii oraz wspierają zrównoważony rozwój.

Elektrownia słoneczna Courgenay w liczbach:

Wartość inwestycji – 12 mln CHF

Czas realizacji – 10 miesięcy

Maksymalna moc szczytowa – 6,7 MWp

23 886 paneli fotowoltaicznych

Roczna wydajność produkcji: 6,7 GWh
(ekwiwalent rocznego zużycia prądu przez 1500 gospodarstw domowych)

Redukcja emisji CO– 2400 ton w ciągu roku

530 filarów i 1000 ton stali

BKW

Grupa BKW z siedzibą główną w Bernie jest firmą działającą w sektorach energetyki i infrastruktury. Międzynarodowa Grupa zatrudnia blisko 4500 osób. Zakres posiadanej wiedzy sprawia, że firma może oferować kompleksowe i dostosowane do potrzeb klientów usługi. Grupa BKW projektuje, buduje i eksploatuje elektrownie oraz infrastrukturę zaopatrzenia w energię dla firm, gospodarstw domowych i podmiotów publicznych. Firma oferuje również szeroki zakres usług z zakresu technologii dla budownictwa, inżynierii infrastruktury, cyfrowych modeli handlowych w sektorze energii odnawialnej i tradycyjnych, wielofunkcyjnych usług infrastrukturalnych.

www.bkw.ch

EDJ

Energie du Jura SA (EDJ) powstała w 1989 roku z inicjatywy władz kantonu w celu zagwarantowania odpowiedniego i ekonomicznego zaopatrzenia w energię w całym kantonie Jura. Firma w większości stanowi własność publiczną. Jej akcjonariuszami są zarówno podmioty z sektora publicznego jak i prywatnego (BKW Energie SA, Canton of Jura, gmina Delémont, Banque Cantonale du Jura i inni). EDJ dostarcza gaz ziemny do wielu firm w kantonie oraz do Régiogaz SA, która dostarcza gaz do Delémont i jej okolic. EDJ został wybrany przez rząd kantonu jako instrument operacyjny do realizacji strategii energetycznej kantonu. EDJ podpisała umowę z władzami i ma stać się kantonalnym centrum doskonałości sektora energetycznego. W ramach powierzonego zadania, EDJ doradza, informuje i podnosi świadomość energetyczną mieszkańców, przedsiębiorstw i organów publicznych. EDJ działa również jako pośrednik w realizacji nowych inicjatyw, w szczególności w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej.

www.edj.ch

Udostępnij