Dostępność

GEFCO Polska w trosce o jakość powietrza

20 maj 2019

Wiosną tego roku zespół GEFCO Polska przy wsparciu Nadleśnictwa Radziwiłłów zorganizował akcję sadzenia sosen w Puszczy Mariańskiej. W ciągu kilku godzin pracownicy firmy posadzili w sumie 3500 młodych drzewek. W ten sposób spółka chciała w symboliczny sposób zrekompensować swój wpływ na środowisko naturalne.

Emisja CO2 do atmosfery to jeden z głównych efektów działalności transportowej firm logistycznych, który ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. Przyjmuje się, że jedna ciężarówka pokonująca trasę około 150 tys. km emituje średnio 121,5 tony CO2 w ciągu roku. Właśnie dlatego firma GEFCO Polska, świadoma swojego oddziaływania na środowisko, zorganizowała we współpracy z Nadleśnictwem Radziwiłłów akcję sadzenia drzewek w Puszczy Mariańskiej. W inicjatywie udział wzięło 20 pracowników firmy, którzy w ciągu kilku godzin posadzili 3500 młodych sosen. W przyszłości drzewa te będą w stanie pochłonąć nawet ponad 2,5 tys. ton CO2.

Akcja polskiego oddziału GEFCO wpisuje się w globalne podejście Grupy GEFCO, która w swojej codziennej działalności dąży do obniżenia emisji CO2 o 2% rocznie. Dodatkowo firma aktywnie angażuje swoich klientów i dostawców w podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia emisji CO2 w całym łańcuchu dostaw, między innymi poprzez wykorzystanie specjalistycznego i zindywidualizowanego oprogramowania Castor pozwalającego monitorować emisję gazów cieplarnianych. Grupa opracowała również Kartę Odpowiedzialnych Zakupów, którą dotychczas podpisało ponad tysiąc dostawców i podwykonawców spółki świadczących usługi w sektorze transportu drogowego. Dokument zawiera wiążące oświadczenia o zgodności pojazdów z normami ochrony środowiska, jak również zobowiązanie do szkolenia kierowców w zakresie ekologicznej jazdy.

Wywiązując się ze swoich zobowiązań, GEFCO inwestuje w przyjazne środowisku rozwiązania łańcucha dostaw. Są to między innymi:

Program CADIS OPTIM, który optymalizuje ruch samochodów ciężarowych. Testy potwierdziły, że jego używanie daje pozytywne korzyści dla środowiska: skrócenie tras o 15%, podniesienie współczynnika załadunku o 4% oraz zmniejszenie liczby ciężarówek na drodze o 9%.

Rozwój transportu multimodalnego i tras alternatywnych, jak na przykład Nowy Jedwabny Szlak. Przewóz towarów koleją – oprócz dziesięciokrotnie niższych kosztów niż w przypadku transportu lotniczego i czasu realizacji krótszego o połowę w porównaniu z transportem drogą morską – ma znacznie mniejszy wpływ na środowisko naturalne, ponieważ generuje pięciokrotnie mniej gazów cieplarnianych od transportu morskiego.

Rozwój „zielonych” rozwiązań w zakresie magazynowania towarów. Przykład w tym obszarze stanowi plac magazynowy samochodów w Courgenay, który jest zarazem największą elektrownią fotowoltaiczną w Szwajcarii. Przykładowo działania podejmowane przez GEFCO w celu ograniczenia zużycia energii w ponad 50 placówkach przyniosły poprawę o 8% w 2017 roku.

Udostępnij