Dostępność

GEFCO Polska Firmą Przyjazną Klientowi

22 styczeń 2015

Podczas uroczystej Gali zorganizowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie GEFCO Polska otrzymało certyfikat „Firma Przyjazna Klientowi”.

W sierpniu i we wrześniu 2014 r. Operator zlecił niezależne badanie satysfakcji swoich Klientów Fundacji Obserwatorium Zarządzania. Badanie zostało zrealizowane techniką CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na reprezentatywnej próbie, we wszystkich segmentach tj. Major, Global i National. Ogólny indeks zadowolenia Klientów osiągnął wysoki poziom 89%.

GEFCO w kontaktach z klientami

Badanie zrealizowane przez Obserwatorium Zarządzania miało na celu ocenę GEFCO w pięciu podstawowych obszarach relacji Firmy z jej klientami: ocenę współpracy, łatwości kontaktu, prawdopodobieństwa rekomendacji, ogólnego zadowolenia klientów oraz ocenę na tle innych firm z branży transportowo-logistycznej. We wszystkich badanych obszarach Operator uzyskał pozytywne oceny osiągając tym samym wysoki ogólny indeks zadowolenia Klientów na poziomie 89%.

Klienci GEFCO najlepiej oceniali poziom obsługi operacyjnej i handlowej, jasny sposób komunikacji, kierowanie się dobrem klienta, czytelny i zrozumiały charakter oferty oraz jej zawartość merytoryczną dopasowaną do ich indywidualnych potrzeb.

Na uwagę zasługuje także osiągnięty poziom współczynnika prawdopodobieństwa rekomendacji GEFCO, który wyniósł 1,4. Taki wynik oznacza, że Klienci czterokrotnie częściej przyjmują postawę pozytywną niż negatywną, co bardzo korzystnie odbija się na wizerunku firmy. Najsilniejsze strony GEFCO wpływające na jej rekomendacje to w oczach klientów bezproblemowa współpraca oraz szybkość, sprawność i terminowość załatwianych spraw.

GEFCO na tle innych firm z branży transportowo-logistycznej

GEFCO na tle innych firm z branży transportowo-logistycznej wypada również bardzo dobrze. Należy wyraźnie podkreślić, że obsługa klienta, a także doświadczenie i profesjonalizm pracowników, to zdecydowane zalety wyróżniające GEFCO spośród konkurencji – pozytywna ocena przyznana przez blisko 80% respondentów. Kolejnymi wyróżniającymi cechami (według oceny 70% badanych) okazały się: potencjał niezbędny do wykonania usługi, kompleksowość usług oraz cena.

„Firma Przyjazna Klientowi” – niezależny program badawczo-certyfikacyjny

„Firma Przyjazna Klientowi” to prestiż owy program badawczo-certyfikacyjny, którego celem jest ocena satysfakcji Klientów i prawdopodobieństwo rekomendacji Firmy. Istnieje na rynku polskim już ponad 10 lat, a jego organizatorem jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania. Partnerami ostatniej edycji badania byli między innymi Ministerstwo Gospodarki, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Newsweek, Forbes. Godło „Firma Przyjazna Klientowi” jest przyznawane Laureatom na okres 12 m-cy, na podstawie wyników niezależnych badań.

Tak pozytywne wyniki badania satysfakcji klientów GEFCO są najlepszym dowodem na skuteczność obranej przez nas strategii biznesowej i potwierdzeniem najwyższej jakości świadczonych usług. Przede wszystkim jednak to szczególne wyróżnienie jest nagrodą od naszych Klientów za wysoką jakość współpracy oraz doskonałą motywacją do dalszych starań i pracy nad obszarami wymagającymi poprawy. Tym bardziej cieszę się, że wśród głównych zalet Klienci wskazywali jakość obsługi operacyjnej, bezproblemową współpracę, szybkość i sprawność kontaktu oraz kompleksowość i dopasowanie naszej oferty, ponieważ to cechy decydujące od lat o jakości naszych usług i wyróżniające nas na rynku.

Olivier Large

Dyrektor Generalny GEFCO Polska

Udostępnij