KLUCZOWE DANE

146,1 mln€

obrotu w 2016

500

pracowników

14

oddziałów

230 000

samochodów transportowanych rocznie

50 000 m²

powierzchni magazynowej

150 000

transportów całopojazdowych w 2017