KLUCZOWE DANE

147,8 mln€

obrotu w 2015

414

pracowników

12

oddziałów

200 000

samochodów transportowanych rocznie

50 000 m²

powierzchni magazynowej

125 000

transportów całopojazdowych w 2015