KLUCZOWE DANE

146,1 mln€

obrotu w 2016

438

pracowników

12

oddziałów

200 000

samochodów transportowanych rocznie

50 000 m²

powierzchni magazynowej

140 000

transportów całopojazdowych w 2016