DOSTAWCY

WSPÓŁPRACA Z GEFCO

KRYTERIA WYBORU PRZEWOŹNIKA

Przy wyborze dostawców stosujemy następujące kryteria:

 • posiadany tabor samochodowy ( preferencja - ładowność naczepy 24 t);
 • wiek i stan techniczny posiadanego taboru;
 • posiadanie niezbędnych licencji i zezwoleń na wykonywanie usług przewozu towarów;
 • wysokość posiadanych ubezpieczeń;
 • posiadane wyposażenie techniczne pojazdów, a przy przewozach towarów niebezpiecznych wyposażenie ADR;
 • kompetencje personelu;
 • cena usług;
 • zgoda na przeprowadzanie kontroli i audytów przez GEFCO Polska i GEFCO Group;
 • możliwości monitoringu GPS.

KRYTERIA ROZWOJU WSPÓŁPRACY

Podczas okresu wstępnej współpracy z przewoźnikiem i później, podczas stałej współpracy, monitorujemy następujące kryteria:

 • dostępność taboru;
 • terminowość podstawień środków transportu i realizacji dostaw;
 • szkodowość;
 • terminowość i kompletność zwrotu dokumentów wysyłkowych oraz ich stan;
 • monitorowanie usługi transportowej;
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę;
 • estetyczny wygląd i zachowanie kierowcy;

ewentualne spełnienie innych specyficznych wymagań Klienta i/lub GEFCO.

Pozytywna ocena przewoźnika według powyższych kryteriów podczas współpracy wstępnej jest podstawą do zakwalifikowania przewoźnika do stałej współpracy.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej;
 • Polisa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej działalności (OCP) wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) oraz dowodem uiszczenia składki;
 • Kopia wspólnotowej licencji transportowej przewoźnika;
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON;
 • W przypadku przedsiębiorstwa posiadającego certyfikację - kopia certyfikatu ISO.

 

DZIAŁ ZAKUPÓW TRANSPORTOWYCH

TEL.: +48 668 497 661

EMAIL: kamil.toczewski@gefco.net