Dostępność

Konsolidacja komponentów od dostawców z Europy i dostawa do fabryki w Chinach

Analiza Biznesowa

Firma: BWI Group

Branża: Automotive

Zintegrowane rozwiązania logistyczne: transport drogowy, FTL, LTL, cross-dock, transport kolejowy, obsługa celna i administracyjna, transport lotniczy

BWI Group zajmuje się projektowaniem i produkcją oryginalnych części zawieszenia dla wielu producentów samochodów w tym BMW, Ford, GM, Land Rover, Jaguar, Volvo, Honda, PSA, Audi, Porsche, Mercedes-AMG i Ferrari.

 

 

Grupa GEFCO i BWI współpracują już od kilkunastu lat. Początkowo GEFCO było partnerem logistycznym największej na świecie fabryki BWI Group w Krośnie. Bardzo dobre efekty współpracy w Polsce były podstawą do rozszerzenia obsługi logistycznej na kolejne fabryki BWI w Europie, a w konsekwencji do powierzenia Grupie GEFCO wymagającej dużego doświadczenia obsługi dostaw komponentów z Europy do fabryki BWI w Pekinie.

 

Wyzwania

  • Kompleksowa obsługa logistyczna w rękach jednego profesjonalnego dostawcy
  • Zwiększenie kontroli nad przepływem towarów
  • Skrócenie czasu tranzytu z Europy do Azji

 

Obniżenie kosztów

Jak wygląda praca GEFCO dla BWI Group?

Konsolidacje towaru i dalsze jego dostawy na Wschód stają się domena Grupy GEFCO. Każdego miesiąca Grupa GEFCO przewozi towary od kilkudziesięciu dostawców BWI z całej Europy do magazynu konsolidacyjnego w Psarach na Górnym Śląsku. Dostawy z wykorzystaniem sieci drobnicowej muszą być realizowane tak, aby cały towar pojawił się w Polsce na czas. Dzień i godzina wyjazdu kontenerów z Psar do terminala kolejowego w Malaszewiczach są sztywne, a ewentualne opóźnienia ze strony dostawców powodują konieczność zorganizowania przez GEFCO alternatywnego transportu lotniczego.

Na odcinku od terminala w Malaszewiczach do Zhengzhou w Chinach kontenery są przewożone koleją. Następnie z terminala w Chinach transportem drogowym trafiają do fabryki BWI w Pekinie. W cały proces zaangażowanych jest kilkanaście osób z BWI oraz GEFCO Polska, GEFCO Forwarding oraz GEFCO China. Doświadczenie zdobyte w podobnych projektach dla klientów z branży automotive przyniosło spodziewane efekty - już pierwszy kontener z Europy dotarł do azjatyckiej fabryki BWI w zakładanym czasie.

 

Efekty

Wdrożenie rozwiązań logistycznych szytych na miarę
3 tygodnie krótszy czas tranzytu w porównaniu do wcześniejszych transportów drogą morską, realizowanych indywidualnie przez dostawców z Europy
Obniżenie kosztów logistycznych

Odmrożenie kapitału - BWI staje się właścicielem komponentów w momencie gdy opuszczają fabrykę dostawcy. Krótszy czas tranzytu do Chin to zatem również ograniczenie czasu zamrożenia kapitału w formie transportowanych towarów.

 

Rozwój biznesu z perspektywą potrojenia skali do 2021 roku

Transport towarów do Chin nie jest tak popularny, jak import z Azji do Europy, a odprawy celne, prawo lokalne i różnice kulturowe stawiają dodatkowe wymagania wobec operatorów logistycznych. Dzięki sprawnej współpracy i dopełnieniu wszystkich formalności, w tym uzyskaniu odpowiednich pozwoleń, udało nam się wyraźnie skrócić czas tranzytu, dostarczyć towar na czas i ograniczyć koszty” – mówi Marcin Zasuń, Kierownik ds. rozwoju produktu, GEFCO Polska.
„Nasza współpraca z GEFCO oznacza konsolidację dostaw z Europy w rękach jednego dostawcy i lepszą kontrolę nad procesem. Dodatkowo odejście od wielu indywidualnych transportów z Europy sprzyja optymalizacji kosztów i lepiej zabezpiecza nas na wypadek ewentualnych przestojów z powodu braku ciągłości łańcucha dostaw. Po wielu latach współpracy z GEFCO traktujemy siebie jako partnerów, którzy mogą na sobie polegać.

Tomasz Dziewiecki

Global Lean Manager, BWI Group