Strona główna Polska / Kariera w GEFCO

Kariera w GEFCO

9 400 kobiet i mężczyzn zatrudnionych w Grupie GEFCO z pasją oddaje się pracy na rzecz satysfakcji Klientów przemysłowych na całym świecie. Grupa skupia pracowników 75 narodowości, aktywnie promujących różnorodność i wielokulturowość.

GEFCO Polska zatrudnia ponad 350 pracowników w 11 lokalizacjach w kraju. W naszej polityce zarządzania zasobami ludzkimi główny nacisk kładziemy na:

  • rekrutację pracowników, których zaangażowanie i pasja przyczynią się do osiągnięcia głównego celu Grupy, jakim jest zostanie światowym liderem w logistyce dla przemysłu;
  • wdrożenie nowych pracowników tak, aby szybko odnaleźli się w firmie i poznali specyfikę naszej organizacji;
  • aktywną politykę szkoleniową, wspierającą rozwój umiejętności miękkich i podnoszącą wiedzę pracowników;
  • wewnętrzną promocję w ramach Grupy, rozwój zawodowy i międzynarodowy dzięki międzynarodowej obecności GEFCO.

W naszej codziennej pracy kierujemy się zasadą transparentności w komunikacji z pracownikami, co gwarantuje dobrą atmosferę w firmie. Dbamy o bieżące informowanie pracowników o zmianach i wydarzeniach w firmie, między innymi poprzez regularne spotkania z kadrą zarządzającą, regularne spotkania z pracownikami, codzienne briefingi oraz narzędzia komunikacji wewnętrznej, w tym komunikaty wysyłane do pracowników, tablice informacyjne oraz biuletyn wewnętrzny.